Elektromobilita pro všechny: daňové pobídky pro elektrokola

ECF dnes zveřejnila novou zprávu pod názvem Elektromobilita pro všechny: daňové pobídky pro elektrokola. "I přes jejich nesporné výhody a nákladovou efektivitu stojí elektrokola stále mimo strategie zaměřené na elektromobilitu. Proto se na jejich potenciál snažíme upozornit všechny, kdo mají nějaké rozhodovací pravomoci. Naším cílem je poskytovat zásadní politická doporučení a šířit příklady dobré praxe za účelem podpory a propagace elektrokol na území Evropy," říká Holger Haubold, autor zprávy a referent ECF pro fiskální a hospodářskou politiku.

Začátkem tohoto měsíce oznámila francouzská vláda finanční podporu ve výši 200 EUR na nákup elektrokola. Tato pomoc je výsledkem úspěšné aktivity FUB, francouzského člena ECF, a dalších zájmových skupin. Francie tak následuje kladný příklad z Rakouska, které se díky četným programům zaměřeným na fiskální pobídky může pochlubit jedním z nejrozsáhlejších trhů s elektrokoly v Evropě. V roce 2015 se v této alpské zemi prodalo 9 elektrokol na 100 obyvatel (pro srovnání, v Německu to bylo 6,6 a ve Francii 1,5).

Jak Francie, tak Rakousko podnikly tyto kroky z prostého důvodu: investovat do elektrokol se vyplatí. Kromě ekonomických, environmentálních a zdravotních přínosů jsou elektrokola ideálním dopravním prostředkem pro delší vzdálenosti. Studie prokázaly, že elektrokola jsou rychlejší než auta na trasách kratších než 10 km (což je dvakrát delší trasa než výhodná vzdálenost v případě klasických jízdních kol). Je mnohem snazší na nich překonat přírodní překážky (kopce nebo protivítr), takže jsou vhodná pro dojíždějící osoby, které chtějí nebo musí dojet do práce přímo v pracovním oblečení, ale také pro méně trénované cyklisty, starší osoby a další skupiny, které dřív na kole moc nejezdily. Na elektrokolech lze přepravovat těžší náklady, jsou tedy skvělým řešením pro jednotlivé zákazníky i pro firmy, které spoléhají na rychlou logistiku i v městském prostředí. Proto jsou elektrokola možnou alternativou automobilové dopravy především pro městské oblasti.

Vzhledem k tomu, že členské státy musí plnit závazky EU týkající se emisí CO2, měli by se politici na všech úrovních snažit začlenit elektrokola do všech strategií elektromobility a zajistit příslušné mechanismy financování. Jak ukazuje zpráva ECF, navzdory obrovské podpoře elektromobilů (v Německu do roku 2014 jde o 1,4 miliardy eur!) je návratnost poměrně malá (německé ulice brázdí jen 25 500 eletrických osobních aut). Přitom stačí mnohem menší investice a můžeme očekávat masivní nárůst počtu elektrokol!

Ve online zprávě ECF  najdete podrobnější přehled pobídkových programů v některých členských státech, stejně jako přínosy elektrokol a doporučení pro fiskální strategie. Další doporučení pro evropské politiky a úředníky budou jistě následovat po zvěřejnění návrhu Evropské strategie cyklistické dopravy.

Novou zprávu naleznete zde.

Fotografie a grafy viz zde.

https://ecf.com/news-and-events/news/ecf-launches-new-report-calling-more-balanced-e-mobility-strategies-realise

Autorka Justina Bieliauskaite

zpět
PROČ NAKUPOVAT
NA KOLE
Osobní automobil je v Praze považován za hlavní nástroj osobní mobility, ještě více to platí v případech, kdy je třeba...
Pro obchodníky

Cyklisté mají v podstatě stejné požadavky jako motoristé. Chtějí dojet co nejblíže vchodu a tam bezpečně zaparkovat.
Pro média

Projekt Nakupuj na kole realizuje od roku 2012 sdružení NaKole. Kampaň se snaží podpořit zájem české veřejnosti o ...
Doručovací služba UPS bude rozvážet zásilky na elektrokolech

Logistické a kurýrní společnosti hledají nové směry, jak vykonávat svou funkci v budoucnosti, když se města uzavřou spalovacím motorům. Jedním z řešení může být přesednutí na elektrokola. Doručovací služba UPS proto testuje nová nákladní cargokola s pomocí elektropohonu. 

Více informací najdete v článku na Novinky.cz.

 

Foto: UPS

více informací
Nákladní kola rozšiřují obzory seniorům

Nákladní kola mohou pomoci také ve službě seniorům. 

Hnutí Cycling Without Age (Na kole bez ohledu na věk) založil v roce 2012 Ole Kassow s cílem umožnit starším lidem jízdu na kole i přes určitá fyzická omezení spojená s vyšším věkem. Ole Kassow přišel s řešením v podobě cyklistické rikši. Bezplatné jízdy začal nabízet místním zdravotnickým a sociálním zařízením pro seniory.

Následně se spojil s Dorthe Pedersenovou, konzultantkou města Kodaň pro občanskou společnost, kterou... více informací

Jak mohou města podpořit šetrnou logistiku

Okolo 60% všech cest v městských oblastech je uskutečňováno kvůli přepravování zboží. Toto překvapující číslo se týká jak přepravy zboží v kamionech, tak také denních přeprav do domu. Velká část tohoto nákladu se přepravuje s využitím motorové dopravy. Řada měst už dnes pracuje na změně směrem k udržitelnějšímu modelu. 

Přesunutím přepravy zboží pod 500kg na kolo se podaří výrazně uspět ve zlepšování kvality života v našich městech. Pojmem cyklo logistika může být myšlena profesionální logistika jako... více informací

REALIZACE PROJEKTU
SPONZOŘI