Nákladní kola rozšiřují obzory seniorům

Nákladní kola mohou pomoci také ve službě seniorům. 

Hnutí Cycling Without Age (Na kole bez ohledu na věk) založil v roce 2012 Ole Kassow s cílem umožnit starším lidem jízdu na kole i přes určitá fyzická omezení spojená s vyšším věkem. Ole Kassow přišel s řešením v podobě cyklistické rikši. Bezplatné jízdy začal nabízet místním zdravotnickým a sociálním zařízením pro seniory.

Následně se spojil s Dorthe Pedersenovou, konzultantkou města Kodaň pro občanskou společnost, kterou jeho nápad velmi zaujal, a společně zakoupili pět cyklistických rikš a zahájili činnost hnutí Cycling Without Age. Jejich aktivity se rozšířily do všech koutů Dánska a od roku 2015 i do dalších 40 zemí celého světa.

Stranou nezůstává ani Česká republika, kde podobné služby organizuje seniorská služba v Otrokovicích nebo v Kadani. O rozšíření se stará stejnojmenné sdružení, jehož prezentaci najdete na stránkách cykloterapie.cz.

Více o dánském sdružení Cycling without Age

  • Sníme o tom, že společně vytvoříme svět, ve kterém možnost být aktivním občanem přináší štěstí i mezi starší spoluobčany.
  • Chceme jim poskytnout příležitost zůstat aktivní součástí společnosti a místní komunity.
  • Chceme jim zajistit právo cítit vítr ve vlasech, zažít své město i přírodu zblízka a sdělit svůj příběh v prostředí, kde prožili svůj život.
  • Tímto způsobem se pokoušíme stavět mosty mezi generacemi a posilovat důvěru, respekt a jednotu v naší společnosti.

Hlavní principy

Štědrost: Hnutí Cycling Without Age stojí na principech štědrosti a laskavosti. Naším prostým aktem štědrosti je vzít jednu nebo dvě starší či méně pohyblivé osoby ven na cyklistickou vyjížďku. Jde o jednoduchý čin, který zvládne každý.

Zpomalení: Když zpomalíte, můžete si lépe vychutnat vaše okolí a přítomnost okamžiku. Pomalá jízda umožňuje lidem kolem vás, aby se zajímali o hnutí Cycling Without Age, a vy máte čas se zastavit a popovídat si.

Sdílení příběhů: Starší lidé mezi námi mají tolik příběhů k vyprávění! Mohou být zapomenuty, když jim nebudeme naslouchat. Během jízdy na kole vyprávíme příběhy, nasloucháme jim a zaznamenáváme je, ať už dalším slovním sdílením, nebo na sociálních sítích.

Vztahy: Hnutí Cycling Without Age je o navazování celé řady nových vztahů – napříč generacemi, mezi staršími lidmi, mezi pasažéry a řidiči, se zaměstnanci pečovatelských zařízení a s členy rodiny. Vztahy budují důvěru, radost, štěstí a kvalitu života.

Bez ohledu na věk: Život nekončí, když je vám 75 let. Život se odvíjí dál v každém věku a ve stáří stejně jako v mládí může být vzrušující, zábavný, smutný, krásný a smysluplný. Naše hnutí chce umožnit lidem stárnout pozitivně, s vědomím, že před sebou máme nové příležitosti, když zůstaneme v kontaktu se svou komunitou.

Inovativní síla hnutí Cycling Without Age

Vzhledem k tomu, že CWA je občanským hnutím, naše inovativní síla leží především v místním obyvatelstvu. Naše dlouhodobá schopnost inovovat, bourat bariéry a měnit zaběhnutý systém závisí na silné komunitě a schopnosti hledat a šířit velké myšlenky a experimenty.

Jak to funguje

Naši dobrovolníci se podle svých časových možností zaregistrují na plánované jízdy s vybranými seniory. Všechno je to o motivovanosti lidí. V říjnu 2018 registrujeme 1200 místních poboček našeho hnutí, které nabízejí vyjížďky na více než 2000 cyklistických rikšách. A jejich počet neustále roste. Víc než 13 000 dobrovolných řidičů zajišťuje seniorům právo dostat se ven z pečovatelských ústavů a na speciálním jízdním kole zažít vítr ve vlasech a pokochat se svým městem, svou obcí.

zpět
PROČ NAKUPOVAT
NA KOLE
Osobní automobil je v Praze považován za hlavní nástroj osobní mobility, ještě více to platí v případech, kdy je třeba...
Pro obchodníky

Cyklisté mají v podstatě stejné požadavky jako motoristé. Chtějí dojet co nejblíže vchodu a tam bezpečně zaparkovat.
Pro média

Projekt Nakupuj na kole realizuje od roku 2012 sdružení NaKole. Kampaň se snaží podpořit zájem české veřejnosti o ...
Doručovací služba UPS bude rozvážet zásilky na elektrokolech

Logistické a kurýrní společnosti hledají nové směry, jak vykonávat svou funkci v budoucnosti, když se města uzavřou spalovacím motorům. Jedním z řešení může být přesednutí na elektrokola. Doručovací služba UPS proto testuje nová nákladní cargokola s pomocí elektropohonu. 

Více informací najdete v článku na Novinky.cz.

 

Foto: UPS

více informací
Nákladní kola rozšiřují obzory seniorům

Nákladní kola mohou pomoci také ve službě seniorům. 

Hnutí Cycling Without Age (Na kole bez ohledu na věk) založil v roce 2012 Ole Kassow s cílem umožnit starším lidem jízdu na kole i přes určitá fyzická omezení spojená s vyšším věkem. Ole Kassow přišel s řešením v podobě cyklistické rikši. Bezplatné jízdy začal nabízet místním zdravotnickým a sociálním zařízením pro seniory.

Následně se spojil s Dorthe Pedersenovou, konzultantkou města Kodaň pro občanskou společnost, kterou... více informací

Jak mohou města podpořit šetrnou logistiku

Okolo 60% všech cest v městských oblastech je uskutečňováno kvůli přepravování zboží. Toto překvapující číslo se týká jak přepravy zboží v kamionech, tak také denních přeprav do domu. Velká část tohoto nákladu se přepravuje s využitím motorové dopravy. Řada měst už dnes pracuje na změně směrem k udržitelnějšímu modelu. 

Přesunutím přepravy zboží pod 500kg na kolo se podaří výrazně uspět ve zlepšování kvality života v našich městech. Pojmem cyklo logistika může být myšlena profesionální logistika jako... více informací

REALIZACE PROJEKTU
SPONZOŘI